Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego:

  • po przepracowaniu co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej, godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się minimum 10h w trakcie jednego roku szkolnego,

oraz

  • czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne.

Godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą, udokumentowane zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.

DO POBRANIA

Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)

  • w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)
  • w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 40 godzin
  • w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien być on przepisany na świadectwo ukończenia szkoły

Ochotnicy Warszawscy – strona z przydatnymi informacjami o wolontariacie

Skip to content