Uczeń klas I-III – może otrzymać :

– odznakę „Wzorowy Uczeń” –  odznaka „Wzorowy Uczeń” jest przyznawana uczniowi klasy I, II lub III, który w edukacji i rozwoju emocjonalno – społecznym osiągnął w danej klasie zakres wymagań edukacyjnych oraz zachowania określonych w § 9 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

– dyplom „Srebrna Tarcza Patrona Szkoły”. – dyplom „Srebrna Tarcza Patrona Szkoły” jest przyznawany na zakończenie I etapu edukacyjnego uczniowi, który w klasie III zasługuje na odznakę „Wzorowy Uczeń”, a ponadto otrzymał ją już w klasie I lub II.

Uczeń klas IV-VIII – może otrzymać

– świadectwo z wyróżnieniem –  otrzymuje uczeń, który w danej klasie uzyskał na świadectwie średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 oraz otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania

– dyplom „Złota Tarcza Patrona Szkoły” – jest przyznawany na zakończenie II etapu edukacyjnego uczniowi klasy VIII, który: otrzymał w klasie IV – VII świadectwo z wyróżnieniem, a ponadto uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 i wzorowa ocenę zachowania,

lub

posiada już dyplom „Srebrna Tarcza Patrona Szkoły” oraz świadectwo z wyróżnieniem, które otrzymał w klasie IV – VII, a ponadto na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 i wzorową ocenę zachowania.

szkolna akademia

Odznaki Szkolnej Akademii Umiejętności (SZAU): Elegancik, Młody Technik, Sportowiec, Miłośnik Sztuki, Przyrodnik, Zoolog, Mały Powstaniec i wiele innych. Uczeń zdobywa odznaki w barwie złotej, srebrnej lub brązowej – realizując w ciągu roku z pomocą rodziców różne zadania związane z rozwijaniem wiedzy Varsavianistycznej. Po zaliczeniu przez ucznia wybranych zadań Kapituła Szkolnej Akademii Umiejętności przyznaje w lutym i czerwcu  Odznaki oraz wręcza nagrody najwytrwalszym!

>> Szczegóły programu w zakładce SZAU

Skip to content