Rekrutacja

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otworzyć odziały:

  • ogólnodostępny (tzw. Klasa ogólna)
  • sportowy – dyscypliny: gimnastyka artystyczna oraz akrobatyka
  • ogólnodostępny z autorskim programem pierwszy krok w judo

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. Więcej informacji:

Zasady przyjęć – Edukacja (um.warszawa.pl)

Harmonogram rekrutacji:

oddoEtap zapisów/czynności rodzica
27.02

4.03

16:00

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I

5.03

13:00

20.03

20:00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

5.03

13:00

21.03

16:00

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.03

13:00

11.03

16:00

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.
13.0317.03Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
18.03 Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.
25.04 Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25.04

13:00

8.05

10:00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9.05

13:00

 Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Więcej informacji o harmonogramie, procedurze odwoławczej i rekrutacji uzupełniającej:

Harmonogram rekrutacji – Edukacja (um.warszawa.pl)

Kryteria rekrutacji:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową.

Kryteria rekrutacji – Edukacja (um.warszawa.pl)

Próby sprawności:

Przed przystąpieniem do próby sprawności rodzice muszą złożyć trenerowi zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia dziecka.

JUDO

 

AKROBATYKA

 

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

 

Skip to content