Stołówka

Jadłospis:

Stołówka szkolna funkcjonuje na podstawie regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej szkoły (https://sp267.waw.pl/stolowka/) i tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej, sporządzonego w/g wydanego zarządzenia:

ZARZĄDZENIE NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

e-mail: obiady267@wp.pl

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

Opłat należy dokonać z góry do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków, wyjątek stanowią wrzesień i styczeń, gdzie opłaty wnoszone są do 5 dnia miesiąca. W grudniu nie płacimy za styczeń.

Rozliczenia za odwołane posiłki dokonujemy przy płatności na następny miesiąc.

 

Koszt posiłków w abonamencie wyliczamy na podstawie wzoru:

  • 7,00 zł cena jednego obiadu x ilość dni w miesiącu – klasy I – VIII
  • 10,00 zł cena jednego śniadania i jednego obiadu x ilość dni w miesiącu – dla grupy „0”

Kl

I-VIII

Miesiąc

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

Ilość dni

12

21

19

20

15

14

 

Koszt miesięczny

84,00

147,00

133,00

140,00

105,00

98,00

GRUPA ,,O”

Miesiąc

STYCZEN

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

Ilość dni

22

21

19

20

18

20

 

Koszt miesięczny

220,00

210,00

190,00

200,00

180,00

200,00

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

 

Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto bankowe:

36 1030 1508 0000 0005 5098 4059
odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 267, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa, 

tytułem: opłata za wyżywienie – imię i nazwisko dziecka (nie rodzica), klasa do której uczęszcza (obecnie). Wpłat za posiłki rodzeństwa i za każdy miesiąc prosimy dokonywać odrębnie, nie zaokrąglamy kwot.

UWAGA! Każdą nieobecność lub rezygnację korzystania z posiłków należy niezwłocznie zgłosić e-mailowo: obiady267@wp.pl w ostateczności telefonicznie (22 663-48-49 wew. 14) w dniu poprzedzającym nieobecność lub do godz. 9.00 w dniu, w którym dziecko będzie nieobecne. Rozliczenia za odwołane posiłki dokonujemy przy płatności na następny miesiąc.

Informujemy, że po dokonaniu wpłaty dziecko otrzyma kartę magnetyczną, na podstawie której odbiera posiłek. Karta będzie aktywna przez dany miesiąc za który wpłynęła opłata. 

Uwaga! Brak wpłaty w ustalonym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z obiadów. Dotyczy to klas pierwszych i zerówki. 

W razie zgubienia karty magnetycznej wydawany jest duplikat- koszt 20,00 zł.  Opłaty za duplikat dokonujemy na konto Rady Rodziców 89 1240 6061 1111 0000 4739 3745 z dopiskiem „opłata za duplikat karty”. 

Potwierdzenie wpłaty prosimy niezwłocznie przesłać na adres: obiady267@wp.pl

 

WNIOSEK O ZWROT NALEŻNOŚCI ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

UWAGA!  Wniosek o zwrot należności za niewykorzystane obiady wypełniamy tylko w przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów.

Skip to content