Co to jest nauczanie dwujęzyczne?

Jest to system oparty na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim jak i obcym. Uczniowie poznają nie tylko język francuski w stopniu rozszerzonym, ale także zdobywają umiejętność posługiwania się nim w zakresie dziedzin niejęzykowych. Dwujęzyczność nie może być mylona z równoczesną nauką dwóch języków obcych.

 

Przedmioty niejęzykowe

Aby w pełni zrozumieć przedmioty nauczane dwujęzycznie, uczniowie muszą zdobyć średni poziom zaawansowania znajomości języka – A2. Dlatego, w naszej szkole ze względu na specyfikację dziedzin – geografia i historia, przedmioty dwujęzyczne są wprowadzone w klasie VIII. Oba przedmioty są nauczane w języku polskim z elementami języka francuskiego.

Jako wprowadzenie do nauczania dwujęzycznego mamy lekcje plastyki w klasie VII.

 

Czy wiesz, że…

Nauczanie w dwóch językach – ojczystym i obcym pozwala lepiej opanować materiał i przyswoić zagadnienia z wybranej dziedziny. Dzieje się tak, ponieważ system dwujęzyczny wymaga od ucznia większej uwagi na lekcji, lepszego zarządzania informacjami oraz bardziej efektywnej organizacji pracy.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Posiadamy certyfikat wysokiej jakości nauczania języka francuskiego LabelFranceEducation
 • Oferujemy intensywną naukę języka francuskiego.
 • Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów francuskojęzycznych.
 • Wyjeżdżamy za granicę oraz przyjmujemy gości w ramach programu Erasmus+.
 • Bierzemy udział w międzynarodowych projektach eTwinning, RESA
 • Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
 • Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
 • Bierzemy udział w wydarzeniach promujących język i kulturę krajów francuskojęzycznych.
 • Przygotowujemy do certyfikacji DELF
 • Wspieramy pasje naszych uczniów, organizując zajęcia dodatkowe/pozalekcyjne.

 

Co zrobić, by być w klasie dwujęzycznej?

 • krok 1.
  • Na początku czerwca złożyć wniosek on-line.
 • krok 2.
  • Przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • krok 3.
  • Sprawdzić wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych.
 • krok 4.
  • Złożyć w sekretariacie wszystkie wymagane dokumenty.

 

Rzut oka na nasze działania 

Skip to content