TITLE

DESCRIPTION

dyrekcja

mgr Małgorzata Gutowska

Dyrektor SP 267

Nauczyciel dyplomowany

PRIORYTETY

ROZWÓJ · 100%
KREATYWNOŚĆ · 85%
MODERNIZACJA · 78%
WSPÓŁPRACA · 90%
PASJE · 86%

mgr Magdalena Kaźmierczak

wicedyrektor SP267

Nauczyciel dyplomowany historii i społeczeństwa

mgr Patryk Zaremba

wicedyrektor SP 267

Nauczyciel mianowany etyki

Zapraszamy do kontaktu

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Eistein

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa