Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I semestr

18.12.2023 Powiadomienie o propozycji wystawienia ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i/lub ocen nieodpowiednich lub nagannych zachowania (poprzez Librus)
8.01.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych (Librus)
12.01.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen (Librus)
29.01.2024 Rada klasyfikacyjna
31.01.2024 Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne
30.01.2024 Rada zatwierdzająca klasyfikację i podsumowująca

 

II semestr

13.05.2024 Powiadomienie o propozycji wystawienia ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i/lub ocen nieodpowiednich lub nagannych zachowania (poprzez Librus)
3.06.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych (Librus)
7.06.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen (Librus)
10.06.2024 Rada klasyfikacyjna
13.06.2024 Ewentualne egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne
17.06.2024 Rada zatwierdzająca klasyfikację i podsumowująca
4 września 2023 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 12 października 2023 Ślubowanie klas pierwszych
23 – 31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia  2024 Ferie zimowe
29 stycznia 2024 Początek II semestru
28 marca – 2 kwietnia  2024 Wiosenna przerwa świąteczna
 14 – 16 maja 2024 Egzamin Ósmoklasisty
21 czerwca 2024 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 Ferie letnie

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

11 września 2023 Zebranie obowiązkowe – klasy 0 – 8
2 października 2023 Dzień otwarty  – klasy 0 – 8
6 listopada 2023 Dzień otwarty – klasy 0 – 8
18 grudnia 2023 Zebranie obowiązkowe /zagrożenia/ – klasy 0 – 8
5 lutego 2024 Dzień otwarty – klasy 0 – 8
11 marca 2024 Dzień otwarty – klasy 0 – 8
13 maja 2024 Zebranie obowiązkowe /zagrożenia/  – klasy 0 – 8

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

13 października 2023
2 maja 2024
14 – 16 maja 2024
31 maja 2024

 

 

 

 

 

Skip to content