Dyscypliny sportowe

Gimnastyka artystyczna 

Gimnastyka artystyczna to olimpijska dyscyplina sportu tylko dla dziewcząt. Charakteryzuje się estetyką ruchu, który jest wyrazem harmonijnego, pełnego wdzięku sposobu poruszania się w rytm muzyki przy wykorzystaniu elementów tanecznych, rytmicznych, preakrobatycznych oraz ćwiczeń z przyborami. Podkreśla wdzięk dziewcząt, niewiarygodną zmysłową grację to, co w nich najpiękniejsze i czym potrafią zadziwić.

Program aktualnej klasyfikacji sportowej obejmuje dwie odrębne konkurencje:

 ćwiczenia indywidualne, podczas których zawodniczka wykonuje cztery układy z różnymi przyborami wybranymi spośród pięciu możliwych: skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka w zależności od ustaleń Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.

Zawodniczki  walczą w wieloboju i w finałach z poszczególnymi przyborami. Czas trwanie ćwiczenia: 1;15-1;30

 – ćwiczenia zespołowe, podczas których zespół składający się z pięciu zawodniczek wykonuje dwie kompozycje; pierwsza z jednym rodzajem przyborów, druga z różnymi przyborami w stosunku 2:3.

Cechą  charakterystyczną ćwiczeń zespołowych jest udział każdej zawodniczki w pracy całej grupy w sposób jednorodny i w duchu zespołowości. Czas trwania ćwiczenia 2;15-2;30

Zawodniczki w swoich programach sportowych wykonują elementy z grupy skoków, równowagi oraz piruety połączone z charakterystyczną pracą przyborów zgodnie z przepisami FIG.

 

Izabela Żurawska – Trenerka gimnastyki artystycznej

2_war_tur_4Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła wydział nauczycielski i trenerski. Ukończyła studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz integrację i rewalidację. Nauczyciel dyplomowany i trener gimnastyki artystycznej ze stopniem mistrzowskim (jedyna w Polsce w gimnastyce artystycznej). Z inicjatywy Dyrektora SP 267 p. Marka Zakrzewskiego zorganizowała pierwszą klasę gimnastyczną w 2007 roku i rozpoczęła pracę z uzdolnionymi uczniami.

Zawodniczka AZS AWF Warszawa, wielokrotna mistrzyni i wice mistrzyni Polski oraz kadrowiczka juniorek Polskiego Związku Gimnastycznego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jako studentka trzeciego roku AWF uzyskała zgodę Rektora na pracę trenerską w klubie C.W.K.S. Legia Warszawa w sekcji gimnastycznej i oficjalnie rozpoczęła swoją karierę trenerską w 1985r.

Otrzymała wiele wyróżnień, nagród, podziękowań i odznaczeń za wkład w rozwój gimnastyki artystycznej.

Wychowała wiele mistrzyń Polski w konkurencji indywidualnej i zespołowej od kategorii młodzika do klasy mistrzowskiej. Miedzy innymi Julię Sekuła (obecnie trener i nauczyciel w SP 267 klasy sportowe).

Propagowanie gimnastyki artystycznej, sportu dla dziewcząt stało się jej sensem życia. Rozwijanie młodych, utalentowanych dziewcząt w duchu poszanowania własnych umiejętności i sposobu na pozytywne spędzanie wolnego czasu jest nadal priorytetem jej pracy.

 

Gimnastyka sportowa mężczyzn

szkolenie z gimnastyki sportowejGimnastyka sportowa jest jedną z najstarszych oraz jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu w programie letnich Igrzysk Olimpijskich (IO). Ponad dwa tysiące lat temu w starożytnej Grecji zajęcia gimnastyczne były centrum kulturalnego ożywienia. Mężczyźni oprócz wykonywania skomplikowanych ewolucji gimnastycznych dążyli do zrozumienia sztuki, muzyki oraz filozofii. Grecy wierzyli w równowagę pomiędzy umysłem a ciałem, której osiągnięcie było możliwe jedynie poprzez połączenie ćwiczeń fizycznych oraz aktywności intelektualnej. Dzisiaj gimnastyka sportowa jest zręcznym połączeniem sportu i sztuki, ale główna idea do dziś pozostała niezmienna .
Współczesna gimnastyka sportowa wywodzi się z XIX wieku. W 1881 roku powstała Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG), która zajęła się propagowaniem tej dyscypliny. W 1886 gimnastyka sportowa znalazła się wśród sportów olimpijskich nowożytnych Igrzysk, a w 1903 roku w belgijskim mieście Anvers odbyły się pierwsze gimnastyczne mistrzostwa świata nazwane jako 1-szy Turniej Gimnastyczny.

Mężczyźni współzawodniczą w 6 konkurencjach – skoku przez stół gimnastyczny, ćwiczeniach na koniu z łękami, na kółkach, na poręczach, na drążku i w ćwiczeniach wolnych.

Ćwiczenia wolne – to głównie skoki akrobatyczne i połączenia elementów gimnastycznych – siłowych, równoważnych i gibkościowych, zawiera stania na rękach i połączenia choreograficzne. Tworzą rytmiczny i harmonijny układ wykonany na planszy o powierzchni 12 m x 12 m. Czas trwania ćwiczenia wynosi  maksymalnie 70 sekund.

Judo

Judo pochodzi z Japonii. Jego twórcą był Jigoro KANO (1860-1938). Zebrał on i ulepszył chwyty jiu-jitsu nadając im nową formę. Kano usunął z jiu-jitsu elementy mogące zagrozić zdrowiu lub życiu wprowadzając nowe, stworzone przez siebie. Nazwę JUDO można tłumaczyć jako „drogę do zwinności” lub „drogę ustępowania” (JU – zwinnie, ustępować; DO – droga, zasada).
Tę tytułową zasadę judo – zasadę „JU” (ustępowanie) wyjaśnia Kano na przykładzie: „Przypuśćmy, że siłę człowieka oceniamy w jednostkach od 1 do 10. Np. siła mojego przeciwnika równa się 10 jednostkom, moja siła – 7 jednostkom. Z tego wynika, że gdybym nawet użył całej swojej siły przeciwko sile przeciwnika, to mierząc siłę przeciwko sile musiałbym przegrać. Jednak, gdy zamiast przeciwdziałać mu swoją siłą, ustąpię mu na tyle by nie stracić równowagi, wówczas przeciwnik nie przygotowany na taki manewr, pochyli się w przód i straci równowagę. W tym położeniu jest on zdecydowanie słabszy (nie ze względu na swoją siłę fizyczną, lecz niedogodną pozycję) i jego siła przeciwko mojej wynosi dajmy na to 3 jednostki, zamiast normalnych 10. Ja natomiast utrzymuję równowagę i posiadam siłę 7 jednostek. W tym momencie mogę pokonać przeciwnika, używając do tego połowy swojej siły, tj. 3,5 jednostki. Sytuacja ta pozwoli mi na zachowanie drugiej połowy siły do innych celów”. Oczywiście walka nie polega jedynie na ustępowaniu; w celu jej dogodnego przeprowadzenia stosuje się różnego rodzaju dźwignie itp. sposoby bezpośredniego, otwartego ataku.

Druga zasada judo to maksimum efektu (skuteczności), polegająca na stosowaniu racjonalnych, czyli odpowiednich rzutów i chwytów.
Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje, że nie siła i ciężar ciała, a szybkość i zręczność są czynnikami decydującymi w działaniu. Jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu. Judo rozwija szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość, opanowanie, odwagę, odporność, koncentrację i wytrwałość.

Więcej na stronie źródłowej Polskiego Związku Judo
https://new.pzjudo.pl/historia_judo/1/

 

Program autorski „Pierwszy krok Judo”

Obejmuje pierwszy etap edukacji szkolnej dzieci. Jest wprowadzeniem ucznia w świat szkoły oraz połączeniem nauki i sportu przez małe „s”. Uczniowie w pierwszej klasie poznają szereg gier i zabaw, uczą się podstaw judo w tym nabywają umiejętności bezpiecznego padania oraz startują w zawodach dostosowanych do ich wieku i sprawności fizycznej. W związku z tym, że część zajęć odbywa się na bosaka na tatami do judo oraz w pozycjach odciążających kręgosłup występują także elementy korektywne. Ważnym punktem klasy I jest nocowanie w szkole, gdzie uczniowie poznają swój „drugi dom” z innej strony. To moment kiedy się integrują jako klasa a także nabywają cech wolicjonalnych jak odwaga i samodzielność.

W klasie drugiej oprócz zajęć podstawowych uczniowie jeżdżą na basen gdzie pod kierunkiem instruktorów pływania i nauczycieli, uczą się pływać. Na tym etapie przyswajają także podstawy walki w parterze i biorą udział w zawodach sportowych.

Klasa trzecia jest przedsionkiem przejścia do klasy IV sportowej. Na tym etapie uczniowie znają już podstawy gier zespołowych, podstawowe ćwiczenia lekkoatletyczne oraz podstawy Judo. Biorą udział w szeregu zawodów sportowych o różnicowanym poziomie od lokalnych włącznie z międzynarodowymi.

 

Program klasy sportowej Judo – II etap edukacyjny

Program w roku 2015 został zatwierdzony przez zespół metodyczny Mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli a także Polski Związek Judo i Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Judo. Od września wszedł do realizacji w SP nr 267. Biorą w nim udział uczniowie, którzy chcą osiągać wysokie wyniki sportowe w dyscyplinie olimpijskich jaką jest Judo.

W klasie IV uczniowie poznają podstawy gier zespołowych, lekkiej atletyki oraz sportów zimowych a także nabywają umiejętności ukierunkowane Judo w zakresie do 5 kyu. Startują w zawodach szkolnych i klubowych. W miarę możliwości korzystają także z zajęć pływania na basenie. Co roku uczestniczą w obozach i zielonych szkołach.

W klasie V uczniowie nabywają umiejętności gry oraz podstaw sędziowania gier zespołowych przewidzianych podstawą programową. W zakresie Judo występuje trening ukierunkowany w zakresie 4 kyu. Na tym etapie uczniowie korzystają z wyjazdów na białą szkołę gdzie poznają podstawy snowboardu i narciarstwa.

Klasa VI to przygotowanie do gimnazjum, co jednak nie przeszkadza w osiąganiu wysokich wyników sportowych. Trening ukierunkowany w zakresie 3 kyu wykonywany jest przede wszystkim w aspekcie praktycznego wykorzystania umiejętności. Uczniowie startują w zawodach dostosowanych do ich poziomu sportowego. Realizują podstawę programową i biorą czynny udział w zawodach szkolnych. Na tym etapie w treningu ukierunkowanym pojawiają się podstawy samoobrony i ju-jitsu. Uczeń po zakończeniu VI klasy jest przygotowany wszechstronnie w zakresie podstawy programowej oraz posiada bogatą wiedzę z Judo i potrafi wykorzystać ją w praktyce.

 

Zbigniew Zając – nauczyciel, wychowawca, trener wielu medalistów, dziennikarz.

zbigniew zającNauczyciel w SP nr 267. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie. Trener Klasy II w Judo i Ju-JItsu. Obecnie w trakcie obrony pracy na stopień trenera klasy I w Ju-Jitsu. Instruktor samoobrony, kulturystyki, pływania i snowboardu. Manager sportu oraz od ośmiu lat prezes UKS Ronin Team. Wśród jego podopiecznych są medaliści Mistrzostw Świata, Europy i Polski w Ju-Jitsu oraz mistrzostw Polski w Judo, zawodnicy kadr narodowych i wojewódzkich.

Od 2009 do 2011 jego zawodnicy nieprzerwanie zdobywali drużynowe mistrzostwo Polski Seniorów w Ju-Jitsu. W latach 2013 – 2014 w kategorii kadeta jego podopieczni zdobyli dwukrotnie drugie miejsce drużynowo w Ju-Jitsu. W roku 2014 prowadzona przez niego kadra wojewódzka młodziczek wywalczyła brązowy medal podczas Drużynowych Mistrzostw Polski. Jest autorem programów autorskich judo, a jego najmłodsi podopieczni co roku zdobywają medale wielu imprez o zasięgu od lokalnego po międzynarodowy.

Jako trener jest posiadaczem stopnia 4 DAN w Judo i 4 DAN w Ju-Jitsu. Przez ostatnie dwadzieścia lat zajmował się także dziennikarstwem prasowym i radiowym. Na jego koncie jest ponad trzysta napisanych artykułów nie tylko o tematyce sportowej. Jest rzecznikiem wielkich imprez sportowych, w tym mistrzostw świata w pięcioboju nowoczesnym i Europy w judo. Przez ponad dziesięć lat pracował na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współpracował także z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń prowadząc szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania judo w szkole. W latach 2013 i 2014 otrzymał nagrodę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz za osiągnięcia sportowe jego uczniów.

Nauczyciele wf

Aleksandra Skowron – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr wychowania fizycznego Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.instruktor gimnastyki i fitness, trener personalny. Studia podyplomowe- Menedżer Sportu, ukończone w Polskiej Akademii Menedżerów Sportu

Klub Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa (SGA Warszawa) powstał w lutym 2015r. z inicjatywy trenerek i rodziców, z myślą o uzdolnionych dziewczynkach w kierunku przepięknej i olimpijskiej dyscypliny sportu jaką jest gimnastyka artystyczna. Działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 267 w Warszawie.

Dziewczęta z klas sportowych o profilu gimnastycznym mogą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności podczas zajęć popołudniowych w grupach sportowych i rekreacyjnych.

Dyscyplina ta polega na wykonywaniu zharmonizowanych z muzyką układów ćwiczeń, gdzie najważniejszym elementem jest estetyka i taneczność ruchu.

W zajęciach gimnastycznych uczymy i rozwijamy ukryte zdolności dziewcząt w ćwiczeniach bez przyboru i z przyborem. Głównymi przyborami w gimnastyce artystycznej są : skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka . Ćwiczenie z każdym z przyborów stanowi osobną konkurencję – które łącznie dają wynik wieloboju. Konkurencje odbywają się indywidualnie i zespołowo.

W klubie pracują wykwalifikowane trenerki i instruktorki gimnastyki artystycznej.

 

Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team

logo_Ronin Teampowstał w październiku 2006 roku z inicjatywy rodziców i trenerów Zbigniewa Zająca i Karola Rossy. Początkowo funkcjonował jako klubu zrzeszający judoków, organizując zajęcia przede wszystkim w OSiR Żoliborz. Z grupy trzydziestoosobowej szybko rozrósł się do ponad stuosobowej co wymusiło podział na kilka grup ćwiczebnych. Zawodnicy Ronina zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. Igor Wojdyga, Julia Dobrzyńska oraz Mateusz Lewandowski, Rafał Wójcik i Damian Kowalczyk zdobywali medale na zawodach rangi ogólnopolskiej oraz otrzymali powołania do kadry wojewódzkiej. W roku 2009 klub został powiększony o sekcję gimnastyczną. Na mocy porozumienia ze Szkołą Podstawową nr 267 w osobie p. Marka Zakrzewskiego- Dyrektora, klub rozpoczął współpracę z klasami gimnastycznymi – gimnastyki sportowej i artystycznej. Przeniósł także swoją siedzibę do SP nr 267. Współpraca ta zaowocowała pierwszymi sukcesami gimnastyczek i gimnastyków. Równolegle rozpoczęto prowadzenie zajęć judo w szkole. Od roku 2011, klub prowadził zajęcia sportowe w dwóch miejscach. Od września do oferty zajęć dołączyły grupy naborowe w gimnastyce artystycznej i sportowej, prowadzone przez Julię Sekułę i Marcina Szyca. Zaczęto także organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów klas sportowych. Prowadzili je powyżsi trenerzy oraz Izabela Żurawska i Krystyna Jurewicz. W sportach walki do sekcji judo dołączyła sekcja ju-jitsu prowadzona przez trenera Zbigniewa Zająca. Rok 2012 to sukcesy zarówno judoków w judo i ju-jitsu włącznie z brązowym medalem Marka Kręcielewskiego na Mistrzostwach Świata w Rosji oraz drużynowym złotym medalem seniorów w ju-jitsu, a także gimnastyczek artystycznych. Do tego należy doliczyć powołanie dla Klaudii Winiarskiej i Alicji Pietraszewskiej do kadry wojewódzkiej dzieci. Przez trzy lata do roku 2015 nieprzerwanie możemy czytać o sukcesach zawodników Ronina. Ciężka praca na treningach przynosi efekty. W roku 2014 przychodzą pierwsze ogólnopolskie sukcesy gimnastyków trenera Marcina Szyca. Duży wpływ ma na to zgoda dyrektora Marka Zakrzewskiego na wyłączenie sali gimnastycznej w szkole pod judo i gimnastykę sportową. Wyposażona siłami Klubu oraz szkoły od tej pory pozwala rozwijać się najlepszym judokom i gimnastykom. Rok 2014 jest wyjątkowy także dla judoków. Klaudia Winiarska i Alicja Pietraszewska zdobywają pierwsze medale młodziczek na Mistrzostwach Polski oraz Klaudia otrzymuje powołanie do kadry narodowej juniorek młodszych a także wygrywa plebiscyt na najlepszą młodziczkę województwa Mazowieckiego i dostaje się do najlepszej siódemki w plebiscycie Nadzieje Olimpijskie.

Obecnie UKS Ronin Team to ponad 300 zawodników, wspaniali rodzice zawsze chętni do pomocy oraz kapitalna kadra trenerska. W historii klubu znajdują się medale z różnych imprez a co miesiąc dochodzą kolejne zdobywane prze następne pokolenia zawodników. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.roninteam.pl oraz profil na facebooku.

Skip to content