Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. W zebraniach samorządu biorą udział uczniowie, którzy zostali wybrani na klasowych przewodniczących i wiceprzewodniczących. Spośród nich, w demokratycznym głosowaniu, wybierani są także przewodniczący, zastępca i sekretarz całego samorządu. Uczniowie chętni do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji prezentują swój program przed wszystkimi starszymi klasami naszej szkoły (III-VIII), które następnie głosują na najlepszych kandydatów.

Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele spraw szkolnych i przekazuje swoją opinie na ich temat. Uczniowie biorą udział w organizacji akcji  charytatywnych, konkursów (np. Mam Talent), dyskotek i innych atrakcji, takich jak Poczta Walentynkowa czy Dzień Sportu. Pomagają także w trakcie wydarzeń promujących szkołę np. dni otwartych dla rodziców  przyszłych uczniów SP267.

Skład Samorządu Uczniowskiego

SAMORZĄD SP 267
rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Weronika Jankiewicz 8a
Zastępca: Franek Kuczyński 7a
Skarbnik: Magdalena Rostkowska 8c

Aktywności Samorządu Uczniowskiego

Opiekun ze strony grona pedagogicznego – pani Beata Tkaczyk, pan Marek Puchalski

Rzecznik Praw Ucznia – pan Jarosław Dziadura

Plan pracy samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Skip to content