Projekt Erasmus w naszej szkole

Nasza szkoła jest partnerem w projekcie Erasmus Pour un collège inclusif (W stronę szkoły włączającej), koordynatorem projektu jest Collège Alaric z Capendu (Francja), a poza Polską biorą w nim udział szkoły z Portugalii, Grecji, Szwecji i Rumunii. Przedsięwzięcie rozpoczęło się w roku szkolnym 2022/2023 a zakończy w  2023/2024.

Celem projektu jest wypracowanie listy dobrych praktyk pedagogicznych, które mają na celu przeciwdziałanie niskiej motywacji, zmniejszenie ryzyka porażki edukacyjnej i wykluczenia szkolnego. Językiem projektu jest francuski.

W dniach 26 listopada- 3 grudnia 2022 nauczyciele naszej szkoły, koordynator projektu Pani Joanna Rogińska-Demidowicz oraz nauczycielka chemii i geografii Pani Beata Tkaczyk odwiedziły szkołę w Capendu. Obserwacje lekcji kolegów z Francji były źródłem inspiracji dla nowych rozwiązań pedagogicznych w naszej szkole. 

Nauczycielki wzięły również udział w konferencji na temat Funkcjonowania mózgu i metod efektywnego uczenia, które przeprowadził szkoleniowiec i doświadczony nauczyciel SVT (odpowiednik biologii w polskiej szkole), Pan Fédéric Guilleray.

Z doświadczeniami i przemyśleniami uczestniczki projektu podzielą się z nauczycielami z naszej szkoły w trakcie najbliższej  Rady Pedagogicznej.

Skip to content