Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy 2 kwietnia. To dzień, w którym świat

„zaświeca się” na niebiesko.

Również nasza szkoła włączyła się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia do odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. W dniach 3-5 kwietnia

uczniowie wszystkich klas mają okazję ubrać się na niebiesko. W tych dniach poprzez

przygotowaną gazetkę szkolną, warsztaty z pedagogiem specjalnym, filmy edukacyjne,  oraz

rozmowy z wychowawcami poznajemy bliżej co to jest AUTYZM, by jak najlepiej zrozumieć

osoby ze spektrum autyzmu. Uczniowie otrzymają niebieskie balony, by również w domu 

przekazali jak bardzo jest potrzebna akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej,

przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu

nerwowego. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma

problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest

nierozumiana i nieakceptowana przez rówieśników. Celem obchodów tego dnia jest

zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę

większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Przyczynia się to również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Film dla uczniów klas młodszych

Film dla uczniów klas starszych

Pedagog specjalny

Justyna Jaromin-Przygoda

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa