Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzimy 2 kwietnia. To dzień, w którym świat

„zaświeca się” na niebiesko.

Również nasza szkoła włączyła się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia do odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. W dniach 3-5 kwietnia

uczniowie wszystkich klas mają okazję ubrać się na niebiesko. W tych dniach poprzez

przygotowaną gazetkę szkolną, warsztaty z pedagogiem specjalnym, filmy edukacyjne,  oraz

rozmowy z wychowawcami poznajemy bliżej co to jest AUTYZM, by jak najlepiej zrozumieć

osoby ze spektrum autyzmu. Uczniowie otrzymają niebieskie balony, by również w domu 

przekazali jak bardzo jest potrzebna akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej,

przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu

nerwowego. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma

problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest

nierozumiana i nieakceptowana przez rówieśników. Celem obchodów tego dnia jest

zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę

większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Przyczynia się to również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFVaBsI5Wds

 

Film dla uczniów klas młodszych

https://www.youtube.com/watch?v=5n93mDQ8080

Film dla uczniów klas starszych

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBxGaAj9ke4

Pedagog specjalny

Justyna Jaromin-Przygoda

Skip to content