TITLE

DESCRIPTION

Wyróżnienie JULIUSZ /regulamin/

1. Celem wyróżnienia jest zmotywowanie uczniów do nauki. Nie mniej ważna jest identyfikacja z grupą, rozumienie wpływu jednostki

na społeczność klasową, możliwość przyczynienia się do wspólnego sukcesu przy takich możliwościach, jakimi uczeń dysponuje.
2. W rywalizacji o zdobycie statuetki „Juliusz” biorą udział klasy 4 – 6.
3. Wyróżnia się 5 kategorii:
• „Juliusz Humanistyczny” (przedmioty: język polski, język angielski, historia i społeczeństwo, religia, etyka)
• „Juliusz Matematyczno – Przyrodniczy” (przedmioty: matematyka, przyroda, informatyka, technika)
• „Juliusz Artystyczny” (przedmioty: muzyka, plastyka)
• „Juliusz Sportowy”
• „Juliusz Czytelniczy”
4. Uzyskanie najwyższej sumy ze średniej z przedmiotów, które należą
do danej kategorii umożliwia danej klasie otrzymanie statuetki „Juliusz”. W przypadku „Juliusza Sportowego” do średniej ocen dodaje się punkty za udział w zawodach sportowych zaś w przypadku „Juliusza Czytelniczego” brana jest pod uwagę liczba wypożyczeń.
5. Wręczanie nagrody „Juliusz” w każdej kategorii następuje
po klasyfikacji semestralnej, czyli w styczniu i czerwcu. Klasa jednocześnie otrzymuje dyplom potwierdzający akt nadania „Juliusza”.
6. Wykaz poszczególnych klas w klasyfikacji wyróżnień „Juliusz” znajduje się na przeznaczonej do tego tablicy.
7. „Juliusz” jest nagrodą przechodnią. W kolejnym semestrze jest przekazywana innej klasie lub pozostaje w tej samej. Odnotowuje się to w Rejestrze Wyróżnień „Juliusz”.
8. Klasy zbierają statuetki i mogą na koniec roku szkolnego otrzymać tytuł „Klasy Roku”.

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa