Dzieci filozofują

Stowarzyszenie Aqueduct

oraz

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

Pod patronatem Dziekana Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w 8 edycji konkursu

w dwóch kategoriach wiekowych:

„Bajki Filozoficzne” – uczniów klas 1-3 szkół podstawowych zapraszamy do namalowania własnej ilustracji do filozoficznej bajki wraz z zamieszczonym morałem lub krótką refleksją. Dzieci są najlepszymi i najpilniejszymi filozofami. Nikt inny nie jest tak pełen ciekawości. Dzieci nie tylko poznają świat patrząc, dotykając i smakując go, lecz równie chętnie wsłuchują się w mądrości płynące z przeszłości, przekazywane w formie legend, opowiadań i bajek. Zachęcamy do stworzenia własnej, niepowtarzalnej ilustracji do tych przekazów. Do ilustracji prosimy o dołączenie własnej refleksji płynącej z poznanej opowieści. Myślicie, że bajka „Nowe szaty cesarza” to opowieść o tym dlaczego dzieci są mądrzejsze od dorosłych, a może raczej o tym, by nie zwracać takiej uwagi na wygląd? Prosimy o zapisanie na pracy w formie morału-hasła lub krótkiego tekstu mądrości, która według Was płynie z wybranej opowieści. Pragniemy dowiedzieć się jaki sens Wy odkrywacie w tej bajce. Niech wasza Ilustracja będzie obrazem tej mądrości. Tekst morału nie może znajdować się na innej kartce niż ilustracja.

Można stworzyć jedną dużą ilustrację lub kilka mniejszych (w takim wypadku prosimy o umieszczenie ich na jednej kartce). Pragniemy umożliwić młodym twórcom jak największą różnorodność i indywidualizm przekazu, tak by autor sam lub z pomocą nauczyciela wybrał jaką pracę chce wykonać i podzielił się wynikami samodzielnego namysłu. Prosimy za to o techniki wyłącznie płaskie – malujcie farbami plakatowymi, akwarelowymi, temperami, akrylami, jak również pastelami suchymi i olejnymi, flamastrami, kredkami, dozwolony jest również kolaż. Do prac opartych na tekście spoza proponowanych lektur prosimy o dołączenie kopii tekstu (najlepiej w formie elektronicznej by nie marnować papieru).

Proponowane lektury – Klasyczne baśnie i bajki: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La Fontaine, Ignacego Krasickiego;  Seria „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala

„Opowieści filozoficzne” – uczniów klas 4-8 szkół podstawowych zapraszamy do stworzenia swojej własnej opowieści w formie opowiadania literackiego, komiksu, lub filmu, które byłyby ilustracją dla hasła „Granice odpowiedzialności”. Starsi uczniowie szkół podstawowych są równie ciekawi co ich młodsi koledzy, a doświadczenie w stawianiu trudnych pytań i szukaniu na nie odpowiedzi mają większe. Zachęcamy ich do podzielenie się z innymi swoją własną twórczością oraz refleksją.

Tegoroczna edycja skupia się na pojęciu odpowiedzialności i jej granic. Co to znaczy, że jesteśmy za coś lub za kogoś odpowiedzialni? Czy oznacza to konieczność kontroli i pilnowania, czy może raczej pozwolenie na wolność? Czy odpowiedzialność to kształtowanie czy wspieranie? Bierzesz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś – co miałyby oznaczać słynne słowa z książki “Mały książe”? Czy możemy być odpowiedzialni za to na co nie mamy wpływu? A może odpowiedzialność oznacza staranie się by wpływ ten uzyskać? Czy Ci, którym los dał więcej mają jakąś odpowiedzialność względem tych co otrzymali mniej? 

 
Pracę można wykonać:

⁃ indywidualnie, w postaci pracy literackiej (sugerowany gatunek to opowiadanie lub esej) lub komiksu. Prace nie powinny przekraczać pięciu stron formatu A4. Prace literackie w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail organizatorów.                                                                            

⁃ zbiorowo, w postaci filmu. Prace powinny być nagrane w formacie mp4, wmv, avi (w przypadku innych formatów prosimy o kontakt z organizatorem); limit długości trwania filmu to dziesięć minut; dozwolone są filmy z udziałem aktorów, animowane (poklatkowe lub rysunkowe) oraz filmy wykonane w programach komputerowych. Szczegółowe informacje o formie pracy zbiorowej w regulaminie.

Prace prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie

ul. Braci Załuskich 1 01-773

z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”

lub przynosić prace osobiście do sekretariatu szkoły

Termin składania i wysyłania prac to: 14.04.2023

Regulamin konkursu

Oświadczenie opiekuna prawnego o udziale dziecka w konkursie

Formularz kontaktowy

Wypełnienie formularza kontaktowego jest obowiązkowe i ułatwia kontakt z opiekunami uczestników.

Fanpage konkursu

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa