Act and Play

1Szanowni Rodzice, 

Jako zespół Act and Play chcielibyśmy zapoznać Państwa z ofertą naszych zajęć z Dramy.

Jesteśmy grupą aktorów z nowatorskim podejściem, które stało się fundamentem naszej szkoły – traktowaniem aktorstwa nie jako celu samego w sobie, ale jako środka do rozwoju osobowości.

Tak też narodził się pomysł założenia Act and Play – szkoły, której głównym celem jest rozwijanie w dzieciach pewności siebie, wysokiej samooceny, asertywności oraz umiejętności współpracy w grupie. Od 10 lat realizujemy autorski program tworzony przez profesjonalnych aktorów, psychologów i pedagogów prowadząc zajęcia rozwojowe dla dzieci w klasach 0-3, które oparte są o techniki improwizacji aktorskiej i dramy w celu wzmocnienia ich kompetencji miękkich, społecznych i emocjonalnych oraz poczucia sprawczości.

Szczególnie teraz po czasie izolacji dzieci potrzebują wsparcia i wzajemnej integracji, dlatego też zależy nam, aby uczestniczyły naszych zajęciach.

Zapraszamy do filmowej, prezentacji naszych zajęć z Dramy

https://youtu.be/MVfMEqigjzs

https://youtu.be/PoiI0BN058Q

Cele, które stawiamy sobie w pracy z dziećmi są dla nas bardzo istotne, wiemy też, że najlepiej można je osiągnąć współpracując z rodzicami. Dlatego też w każdym roku z końcem semestru wysyłamy pisemne sprawozdania podsumowujące pracę i postępy każdego z dzieci w grupie. Raz w roku organizujemy także lekcje pokazowe dla rodziców, na których pokazujemy nasz system pracy, prowadzimy indywidualne rozmowy oraz prezentujemy już poczynione postępy dzieci.

Wstępne zapisy na zajęcia prowadzimy pod adresem:

https://www.dramadladzieci.pl/zapisy

oraz telefonicznie pod nr tel: 535 745 545, 535 075 215

Zachęcamy do zapisu, który na tym etapie jest niezobowiązujący. Pozwoli nam natomiast, że będziecie Państwo brani pod uwagę przy ustalaniu terminu. Po dokonaniu zapisu odzywamy się do Państwa z proponowanym terminem zajęć dla Państwa dziecka, jeśli go Państwo zaakceptujecie, rozpoczynamy zajęcia z początkiem października.

Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci na nasze zajęcia Act and Play!

Tomasz Marciniak

 

Skip to content