Z Oksfordu do Warszawy

                                      Projekt edukacyjny współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Tradycja wyrafinowanej sztuki prowadzenia sporu sięga czasów starożytnych. Poważne debaty uczą logicznego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i słuchania ze zrozumieniem argumentów. Kształtują umiejętności niezbędne każdej osobie, biorącej udział w życiu publicznym. Projekt Fundacji Bez Wizy łączy dwie pozornie odległe formy edukacji – debatę oksfordzką i teatr. Spór toczony na forum publicznym poprzedzony jest spektaklem – adaptacją “Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego. Dramat tylko pozornie odnosi się do konfliktu w świecie antycznym. Wykorzystano w nim elementy klasycznej filozofii państwa, by poruszyć tematy ważne dla ówczesnego, ale fundamentalne dla każdego pokolenia. Przedstawienie dotyka dylematów ważnych w obszarze rozmowy mimo różnic – egoizm a poświęcenie jednostki dla społeczności, miłość a lojalność, nacjonalizm i patriotyzm. Dlatego stanowi doskonały przyczynek do debaty

 “miłość jest ważniejsza niż obowiązek”.

W ramach projektu Fundacja Bez Wizy realizuje  6 warsztatów edukacyjnych, których celem jest nauczenie i przygotowanie grupy młodych ludzi do wzięcia udziału w prawdziwej oksfordzkiej debacie. Następnie młodzież szkolna uczestniczy w  spektaklu teatralnym, “Odprawa posłów greckich”. Aby przedstawienie było w pełni zrozumiałe edukator-prelegent wygłasza wstęp, a następnie towarzyszy wydarzeniu, na bieżąco wyjaśniając poruszane przez aktorów zagadnienia i zawiłości historyczne. Po spektaklu młodzież przeprowadza debatę. Decydujący o zwycięstwie głos będzie miała pozostała część widzów, uczestnicząca w wydarzeniu. A na koniec wszyscy wysłuchamy werdyktu sędziów, powołanych specjalnie na tę okazję.

POH 5E3 B13bl De Zonder Visum

Projekt wspotfinansuje m.st. Warszawa

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa