Współpraca Dzielnicy Żoliborz z Klubami Sportowymi

W dniu 12 maja 2016 r. w hali sportowej SP 267 zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Żoliborz m. st. Warszawy a Stowarzyszeniem Gimnastyki Artystycznej Warszawa. Uroczystość uświetniły pokazy gimnastyki artystycznej w wykonaniu zawodniczek klubu.
Porozumienia są realizacją deklaracji Zarządu Dzielnicy Żoliborz o wspieraniu i promocji sportu w żoliborskich szkołach. Dotyczą one m.in. opieki merytorycznej i organizacyjnej UKS nad uczniami w żoliborskich szkołach. Intencją porozumienia jest rozwijanie współpracy między Dzielnicą Żoliborz której celem jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do rozwoju sportowego i nauki.

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa