Co to jest SZAU?

10450596_464182690351610_8208702470221363426_nZapraszamy wszystkich uczniów klas I – III do udziału w Szkolnej Akademii Umiejętności poświęconej tematyce varsavianistycznej, a więc historii, sztuce, kulturze, przyrodzie i geografii Warszawy.

Dzieci w ciągu całego roku szkolnego realizując wybrane zadania wspólnie z rodzicami i po konsultacjach z nauczycielami zdobywają Odznaki: złotą, srebrną lub brązową. Tematyka zadań jest niezwykle różnorodna, a stopień ich trudności  adekwatny do możliwości dzieci zarówno sześcio –   jak i dziewięcioletnich. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Można zdobyć następujące Odznaki: Elegancik, Młody Technik, Sportowiec, Miłośnik Sztuki, Przyrodnik, Zoolog, Mały Powstaniec i wiele innych. Po zaliczeniu przez ucznia wybranych zadań Kapituła Szkolnej Akademii Umiejętności przyznaje w lutym i czerwcu  Odznaki oraz wręcza nagrody najwytrwalszym!

Serdecznie zachęcamy do rodzinnych wędrówek po Warszawie i do pełnego zaangażowania w realizację wybranych zadań.

Pomysłodawczynią i główną organizatorką projektu SZAU jest nauczycielka naszej szkoły – p. Gabriela Kowalska. Wszelkie prawa do projektu zastrzeżone

 

 

SZAUowe odznaki

ODZNAKA 1 – „ELEGANCIK”

 1. Zna podstawowe zasady savoir vivre, potrafi kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, wobec dorosłych i kolegówszau_reg_img_1.
 2. Dba o kulturalne wysławianie się, używa „czarodziejskich słów”, słucha uważnie innych, nie przerywa.
 3. Ubiera się stosownie do sytuacji, czysto i schludnie, wie jak odpowiednio zachowywać się w miejscach publicznych.
 4. Regularnie korzysta z biblioteki, przeczytał 5 dowolnych książek (poza lekturami), zapisał ich tytuły i autorów.
 5. Chętnie chodzi do miejsc związanych z kulturą. Był przynajmniej raz w muzeum, kinie, teatrze, galerii.
 6. Opisał wizytę w dowolnym miejscu (muzeum, kino, galeria, teatr) i zachęcił do niej kolegów.
 7. Stosuje się do regulaminu zachowania w szkole, przestrzega zasad obowiązujących w klasie, na korytarzu, w świetlicy. Pamięta o bezpieczeństwie swoim i kolegów.
 8. Wywiązuje się systematycznie (min. 4 miesiące) z domowych obowiązków, dba o porządek w swoim pokoju, na biurku.
 9. Wysłuchał koncertu muzycznego, zna jego tytuł i autora, zainspirowany  muzyką wykonał dowolną pracę plastyczną.

ODZNAKA 2 – „EUROPEJCZYK”

szau_reg_img_2

 1. Zna nazwy wszystkich kontynentów, ich położenie, cechy charakterystyczne, potrafi wskazać je na mapie czy globusie.
 2. Zna nazwy 5 państw europejskich i ich stolice.
 3. Wskazuje Polskę na mapie Europy, największe miasta (pięć) i rzeki (trzy), zna sąsiadów naszego kraju i ich stolice.
 4. Zna symbole Polski (hymn, godło i flagę) oraz Unii Europejskiej (flagę i rozpoznaje melodię hymnu). Śpiewa wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
 5. Rozumie ideę powstania Unii Europejskiej, wie od kiedy Polska do niej należy.
 6. Przygotował album lub prezentację „Pięciu Cudów Polski”, którymi możemy szczycić się w Europie (zabytki, przyroda, krainy geograficzne, postacie i wydarzenia historyczne, itp.).
 7. Wie, gdzie  znajduje się siedziba Unii Europejskiej.
 8. Zna nazwy 5 zabytków kultury europejskiej, wie, gdzie się znajdują, rozpoznaje je na fotografii, zna 5 osób związanych z historią i kulturą Europy.
 9. Wykonał plakat (format A3) prezentujący dowolny kraj europejski, jego kulturę, obyczaje, zabytki, sławnych ludzi, kuchnię, itp.

 

ODZNAKA 3 – „LEGENDZIAK”

szau_reg_img_3

 1. Zna tytuły i treść 5 legend związanych z Warszawą, wie czym różni się legenda od baśni.
 2. Wykonał ilustracje do 3 wybranych legend.
 3. Odwiedził 5 miejsc związanych z warszawskimi legendami, przygotował dowolną relację z wycieczki (pisemne sprawozdanie, fotografie lub rysunki).
 4. Napisał bardzo starannie szczegółowy plan wydarzeń wybranej legendy.
 5. Sfotografował lub wykonał rysunki 5 wizerunków syrenek, znajdujących się w Warszawie.
 6. Zna postać Krystyny Krahelskiej i najważniejsze fakty z jej życia.
 7. Wie, od kiedy Warszawa jest stolicą Polski, jaki król jest związany z tym wydarzeniem, gdzie znajduje się jego pomnik. Zna nazwy dawnych stolic Polski i wskazuje je na mapie.
 8. Był trzy razy na Starym Mieście, spacerował wokół Barbakanu, po Krakowskim Przedmieściu, był na Rynku i na Placu Zamkowym, potrafi wskazać te miejsca na planie Warszawy  i opowiedzieć, jak wyglądają.
 9. Widział pomnik Jana Kilińskiego, wie z jakim wydarzeniem historycznym jest związany.

 

ODZNAKA 4 – „MAŁY POWSTANIEC”

szau_reg_img_4

 1. Zna najważniejsze fakty związane z II wojną światową (początek i koniec, strony walczące, finał).
 2. Wie, kiedy i dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie, kiedy się skończyło, ile trwało, kto w nim walczył.
 3. Wysłuchał 10 pieśni powstańczych, zna ich tytuły, nauczył się i zaśpiewał 3 dowolne.
 4. Był w Muzeum Powstania Warszawskiego i na Kopcu Powstania Warszawskiego (ul. Bartycka – najlepiej w sierpniu i wrześniu, płonie wtedy ognisko na szczycie).
 5. Oglądał albumy lub fotografie w Internecie pokazujące zniszczoną w czasie wojny Warszawę.
 6. Zapalił znicz przy Pomniku Małego Powstańca, wie,  gdzie on się znajduje.
 7. Odwiedził 5 Miejsc Pamięci Narodowej w swojej okolicy. Przygotował relację z wycieczki (zdjęcia lub rysunki, pisemne sprawozdanie) i opisał upamiętnione tam wydarzenia.
 8. Odwiedził mogiły powstańcze na Powązkach Wojskowych.
 9. Podaje nazwiska 5 osób związanych z Powstaniem Warszawskim, zna ich rolę w tym wydarzeniu.

ODZNAKA 5 – „MIŁOŚNIK MAZOWSZA”

szau_reg_img_51.    Potrafi wskazać na mapie Polski Nizinę Mazowiecką, miasta i rzeki ważne dla tego regionu (po trzy).
2.    Zna nazwiska 10 ludzi związanych Mazowszem (królów, muzyków, polityków, malarzy, sportowców, itp.).
3.    Był w Muzeum Etnograficznym, zwiedził jeden skansen wsi mazowieckiej (Maurzyce k. Łowicza, Sierpc, Granica).
4.    Wykonał prace plastyczne prezentujące łowicki strój ludowy i wycinankę łowicką.
5.    Zna 10 polskich obrzędów ludowych i zwyczajów związanych z porami roku lub obchodzonymi świętami.
6.    Opisał w punktach 10 zwyczajów i tradycji, które kultywuje się do dziś w jego rodzinie.
7.    Wysłuchał 5 melodii lub piosenek związanych z Mazowszem i Warszawą,  śpiewa jedną wybraną piosenkę o Warszawie.
8.    Zwiedził jedno miasto położone na Mazowszu (Sochaczew, Łowicz, Czersk, Góra Kalwaria, Płock, Ciechanów, Pułtusk, itp.), zna jego zabytki i historię. Przygotował relację z tej wycieczki (rysunki lub fotografie i pisemne sprawozdanie).
9.    Był w Kampinoskim Parku Narodowym, zna charakterystyczne rośliny i zwierzęta żyjące w tym parku.

 

ODZNAKA 6 – „MIŁOŚNIK MUZYKI”

szau_reg_img_61.    Wie kim był Fryderyk Chopin, zna ważne fakty z jego życia.
2.    Wysłuchał 3 utwory tego kompozytora, zna ich nazwy.
3.    Odwiedził trzy miejsca w Warszawie związane z Chopinem (np. Salonik Chopinów, kościół Św. Krzyża, Łazienki Królewskie).
4.    Wybrał się na wycieczkę w okolice Starego Miasta szlakiem multimedialnych „Ławeczek Chopina”, wysłuchał prezentowane tam melodie (15).
5.    Zwiedził Muzeum Chopina.
6.    Był w Żelazowej Woli i ew. w kościele w Brochowie. Przygotował relację z tej wycieczki (rysunki lub fotografie i pisemne sprawozdanie).
7.    Wysłuchał „na żywo” koncertu  Chopina (np. w Żelazowej Woli, w Łazienkach Królewskich, w Filharmonii Narodowej).
8.    Wykonał dowolną pracę plastyczną inspirowaną życiem i twórczością kompozytora.
9.    Przygotował prezentację o Fryderyku Chopinie, zaprezentował ją kolegom (w klasie lub w świetlicy).

ODZNAKA 7 – „MIŁOŚNIK SZTUKI”

szau_reg_img_71.    Zwiedził 5 kościołów (lub innych budowli) w okolicy Starego Miasta, zapisał ich nazwy i styl architektury, w którym zostały wybudowane.
2.    Obejrzał 3 wystawy obrazów lub innych dzieł sztuki (np. w Zachęcie, Muzeum Narodowym, Kordegardzie, Królikarni, Pałacu w Wilanowie).
3.    Wykonał „replikę” dzieła, które go zafascynowało, zna jego tytuł i autora.
4.    Obejrzał na Krakowskim Przedmieściu wyeksponowane obrazy Bernardo Bellotto zwanego Canaletto i porównał je z istniejącymi budowlami. Wie, ile ich jest i za czasów którego polskiego króla powstały.
5.    Widział 5 pomników postaci historycznych, wie, gdzie się znajdują w Warszawie i kogo przedstawiają.
6.    Zna nazwiska 5 polskich malarzy lub tworzących w Polsce, potrafi wymienić ich najsłynniejsze dzieła i rozpoznać je na fotografii (np. Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Józef Chełmoński, Witkacy, Canaletto, Marcello Bacciarelli)
7.    Oglądał album z biblioteki szkolnej, zawierający reprodukcje obrazów i innych dzieł sztuki lub zwiedził wirtualne muzeum w Internecie.
8.    Wykonał 5 dowolnych prac plastycznych w różnych technikach.
9.    Uczestniczył w profesjonalnych warsztatach plastycznych (w muzeum, na festynie, w domu kultury, itp.), wykonał prezentowaną tam pracę plastyczną.

ODZNAKA 8 – „MAŁY TECHNIK”

szau_reg_img_81.    Był w Muzeum Techniki, Muzeum Kolejnictwa i Centrum Nauki „Kopernik”, narysował i opisał eksponat, który go zainteresował.
2.    Potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.
3.    Wykonał eksperyment lub eksponat techniczny, według przygotowanego planu i zaprezentował go kolegom (w klasie, w świetlicy) lub rodzicom.
4.    Sprawnie posługuje się komputerem, korzysta z programów edukacyjnych i Internetu podczas odrabiania prac domowych.
5.    Opisał wynalazek, który na przestrzeni dziejów ułatwił życie ludziom.
6.    Zna sposób działania wybranego sprzętu lub urządzenia elektrycznego.
7.    Potrafi wymienić nazwiska 5 wynalazców  i opisać odkrycia, których dokonali.
8.    Wie, kim był Leonardo da Vinci, zna jego dokonania, przygotował o nim plakat (format A3) lub o innym wybranym wynalazcy.
9.    Zna alternatywne źródła energii, wie, jak i dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną.

 

ODZNAKA 9. – „PRZYRODNIK”

szau_reg_img_91. Wykonał zielnik z 20 zasuszonymi i opisanymi roślinami rosnącymi w najbliższej okolicy (liście drzew, krzewów, trawy, zioła, chwasty, itp.).

2. Wie, czym różnią się od siebie drzewa, krzewy i rośliny zielne, potrafi wymienić warzywa, owoce, zboża, rośliny okopowe i oleiste (po 5) rosnące w Polsce.

3. Rozpoznaje 20 drzew i krzewów po liściach, owocach lub nasionach.

4. Zna nazwy 10 roślin chronionych, wie, gdzie występują na terenie Polski.

5. Był w Puszczy Kampinoskiej, wie, gdzie znajduje się Kampinoski Park Narodowy i dlaczego został utworzony.

6. Zwiedził (do wyboru jedno miejsce): Muzeum Puszczy Kampinoskiej w Granicy, Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, Ogród Botaniczny w Powsinie lub w Alejach Ujazdowskich. Sporządził relację z tej wycieczki (pisemne sprawozdanie, rysunki lub fotografie).

7. Wykonał plakat (format A3) o dowolnym Pomniku Przyrody, z krótkim opisem i mapką przedstawiającą lokalizację.

8. Wykonał dowolną pracę plastyczną wykorzystując materiał przyrodniczy (liście, trawy, patyki, kasztany, żołędzie).

9. Hoduje samodzielnie roślinę w domu – od nasiona.

 

ODZNAKA 10. –  „SPORTOWIEC”

szau_reg_img_101. Był na 5 różnych placach zabaw dla dzieci, spędził tam aktywnie przynajmniej godzinę.

2. Wie, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla rozwoju dziecka i jak należy zachowywać się bezpiecznie podczas zabaw sportowych.

3. Zna nazwy 5 klubów sportowych związanych z Warszawą i uprawiane w nich dyscypliny sportowe.

4. Regularnie (min. 6 miesięcy) uprawiał wybraną dyscyplinę sportową, zna jej podstawowe zasady.

5. Zna sylwetki 5 polskich sportowców, którzy osiągnęli sukces w uprawianej dyscyplinie sportowej.

6. Przygotował plakat (format A3) o wybranym zawodniku lub drużynie sportowej.

7. Był trzykrotnie na wycieczce sportowej, biegał, jeździł na rowerze, rolkach, nartach, łyżwach.

8. Zwiedził Muzeum Sportu i Turystyki, zna historię i ideę Igrzysk Olimpijskich.

9. Uczestniczył w wydarzeniu sportowym – meczu, zawodach, przygotował z niego krótką relację.

 

ODZNAKA 11 –  „WARSZAWIAK”

szau_reg_img_111. Potrafi wskazać Warszawę na mapie Polski, wie nad jaką leży rzeką i w jakiej krainie geograficznej.

2. Wie, od kiedy Warszawa jest stolicą Polski, jaki król związany jest z tym wydarzeniem, zna 2 legendy opowiadające o powstaniu Warszawy.

3. Był w 3 muzeach związanych z historią Warszawy (Zamek Królewski, Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich, Pałac w Wilanowie, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego).

4. Zwiedził Stare Miasto, Trakt Królewski, Łazienki Królewskie, Wilanów, był na 30 piętrze w PKiN, przygotował relację z tej wycieczki (pisemne sprawozdanie, rysunki lub fotografie).

5. Wie, gdzie mieszka Prezydent RP, gdzie obraduje Sejm i urzęduje Prezydent Warszawy.

6. Widział zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zna ideę jego powstania.

7. Wykonał pracę plastyczną przedstawiającą najpiękniejsze miejsce w Warszawie, opisał je i uzasadnił swój wybór.

8. Odwiedził 3 miejsca w Warszawie przyjazne dzieciom, zaznaczył je na planie miasta i polecił kolegom.

9. Zna sylwetki 5 osób związanych z historią naszej stolicy, spisał 5 ważnych wydarzeń historycznych mających miejsce w Warszawie.

 

ODZNAKA 12– „ZOOLOG”

1. Przygotował album, w którym przedstawił minimum 10 wybranych zwierzątszau_reg_img_12(np. dinozaury, ptaki, owady). Wykonał samodzielnie rysunki i opisał je.
2. Był w Ogrodzie Zoologicznym, opisał jedno zwierzę, które go
zainteresowało.
3. Systematycznie (min. 6 miesięcy) i prawidłowo opiekuje się zwierzątkiem domowym lub dokarmia ptaki zimą. Posiada podstawowe informacje o swoim zwierzęciu lub ptakach, które dokarmia (pokarm, gatunki, itp.).
4. Wykonał dowolną pracę plastyczną przedstawiającą ulubione zwierzę.
5. Zna nazwy 10 zwierząt chronionych, wie, w jakim regionie Polski (rezerwacie, parku narodowym) żyją.
6. Potrafi wymienić nazwy 5 zwierząt pożytecznych – sprzymierzeńców człowieka i 5 szkodników, zna ich rolę w środowisku.
7. Zwiedził 3 wybrane muzea (np. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich, Muzeum Ziemi PAN – ul. Na Skarpie, Muzeum Ewolucji PAN w PKiN, Muzeum Geologiczne – ul. Rakowiecka).
8. Zna różnice w budowie ssaków i ptaków, wymienia nazwy zwierząt hodowlanych.
9. Widział 5 dzieł sztuki (obrazy, rzeźby, arrasy, itp.), na których przedstawiono zwierzęta. Potrafi o nich opowiedzieć (np. gdzie się znajdują, co przedstawiają, kto je stworzył).

 

ODZNAKA 13 – „MŁODY FILOZOF”

MŁODY FOLOZOF1. Wie, czym zajmuje się filozof, a czym etyk, potrafi wskazać czym różni się filozofia od etyki.

2. Przestrzega zasad obowiązujących w szkole i w życiu codziennym, rozumie dlaczego należy się do nich stosować. Wie, co znaczą pojęcia: empatia i asertywność. Stara się być uczynny i koleżeński.

3. Wie, co to jest Konwencja Praw Dziecka, dlaczego została stworzona, zapisał i zapamiętał kilka jej artykułów.

4. Przygotował plakat lub prezentację poświęconą wybranemu filozofowi, jego myślom i ideom filozoficznym.

5. Przeczytał 3 bajki filozoficzne (np. bajki Ezopa, bajki filozoficzne), przygotował do nich ilustracje, potrafi opowiedzieć ich treść, zapisał ich tytuły i autora.

6. Rozumie, czym jest tolerancja wobec odmienności. Wie, dlaczego szacunkiem należy obdarzać wszystkie istoty żywe, również zwierzęta i rośliny.

7. Podaje tytuły 5 baśni i bajek oraz przedstawia morał (pouczenie moralne) w nich zawarty (np. Charles’a Perrault’a, braci Grimm, Ignacego Krasickiego, Hansa Christiana Andersena, bajki filozoficzne).

8. Systematycznie, przez kilka tygodni, udzielał pomocy bliskim w domu (opieka nad rodzeństwem, pomoc w pracach domowych) lub wspierał kolegów (pomoc w nauce).

9. Włączył się w działania szkolnego wolontariatu lub zaproponował zorganizowanie w szkole lub wśród najbliższych akcji pomocy potrzebującym, brał bezpośredni udział w zbiórce.

 

ODZNAKA 14 – „KUCHCIK”

KUCHCIK1. Wie, jak należy prawidłowo się odżywiać, unika fast food’ów i niezdrowych przekąsek, przygotował plakat promujący zasady zdrowego żywienia.

2. Zjada codziennie śniadanie w domu przed wyjściem do szkoły oraz II śniadanie w szkole, właściwie skomponowane (z warzywami i owocami).

3. Chętnie włącza się w przygotowywanie posiłków w domu, przygotował samodzielnie wybraną potrawę, zapisał przepis, wykonał jej zdjęcie lub rysunek.

4. Przygotował samodzielnie zdrowy poczęstunek dla kolegów w klasie.

5. Zna zasady kulturalnego spożywania posiłków, zawsze myje ręce przed jedzeniem, właściwe korzysta z serwetek i sztućców, potrafi prawidłowo nakryć do stołu, odpowiednio zachowuje się w stołówce szkolnej.

6. Wie, jakie składniki odżywcze (witaminy, sole mineralne, makro i mikroelementy) znajdują się w warzywach, owocach, nabiale, mięsie, produktach zbożowych i tłuszczach oraz jak wpływają one na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

7. Potrafi opowiedzieć o znaczeniu wody dla życia na naszej planecie, zna sposoby jej oszczędzania.

8. Skomponował tygodniowy jadłospis dla rodziny w wybranej porze roku lub opracował spis potraw przygotowywanych tradycyjnie w Wigilię albo na śniadanie wielkanocne.

9. Rozumie, dlaczego nie należy marnować jedzenia, brał udział w akcji zbierania żywności dla osób potrzebujących (np. Szlachetna Paczka, Podziel się Posiłkiem), szanuje jedzenie, które otrzymuje w szkole (mleko, warzywa), stara się go nie wyrzucać, ale właściwie wykorzystać.

 

ODZNAKA 15 – „POLIGLOTA”

POLIGLOTA1. Chętnie i systematycznie uczy się języków obcych. Potrafi w obcym języku liczyć do 20, zna nazwy dni tygodnia, miesiące i pory roku. Wymienia nazwy: zwierząt, warzyw, owoców, wybranych przedmiotów (po 10).

2. Rozumie znaczenie prostych poleceń w języku, którego się uczy (5).

3. Przygotował w wybranym języku obcym krótką prezentację lub plakat o sobie, swoich zainteresowaniach i swojej rodzinie.

4. Wykonał plakat o kraju, którego język poznaje. Umieścił na nim flagę, nazwę stolicy oraz najbardziej charakterystyczne postaci, budowle, miejsca i zwyczaje tego kraju.

5. Przygotował spis 6 miejsc (ulice, parki, pomniki) w Warszawie, związanych z obcokrajowcami. Wie, kim byli i dlaczego są w taki sposób upamiętnieni (np.  plac Thomasa Woodrowa Wilsona, pomnik i skwer Ronalda Reagana, rondo i pomnik Charles’a de Gaulle’a, skwer Dobrego Maharadży Jama Saheba, pomnik i ulica Jerzego Waszyngtona,).

6. Zna 3 piosenki lub rymowanki w obcym języku, rozumie je i potrafi zaśpiewać lub wyrecytować.

7. Podaje nazwiska 3 postaci, które nie pochodzą z Polski, ale miały niebagatelny wpływ na historię i rozwój Warszawy (np. Sokrates Starynkiewicz, Bernardo Belotto, William Lindley, Henryk Marconi, Jan Norblin, Gabriel Piotr Baudouin)

8. Zna różne święta i tradycje (5) charakterystyczne dla wybranych krajów, podał ich nazwę i krótki opis.

9. Wie, gdzie w Warszawie znajdują się ambasady innych państw (5). Zapisał ich adres, nazwę stolicy kraju oraz narysował flagę.

 

ODZNAKA 16 – „PITAGORAS”

PITAGORAS1. Lubi liczyć, doskonale dodaje i odejmuje w pamięci (kl. 1 – do 20, kl. 2 – do 100, kl. 3 – do 1000).

2. Chętnie rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki matematyczne (np. sudoku). Rozwiązał sam co najmniej 5 oraz przygotował kilka dla kolegów.

3. Bierze udział w konkursach matematycznych (np. Kangurek), gra systematycznie z kolegami w szachy, warcaby, statki, itp.

4. Zna bezbłędnie tabliczkę mnożenia i dzielenia.

5. Przedstawił sylwetkę znanego matematyka oraz jego dokonania (np. Tales z Miletu, Pitagoras, Archimedes, Mikołaj Kopernik, Stefan Banach).

6. Rozpoznaje figury geometryczne na płaszczyźnie i bryły w przestrzeni oraz potrafi je nazwać (po 5). Przygotował pracę plastyczną złożoną z poznanych figur lub wykonał wybraną bryłę (np. sześcian).

7. Potrafi narysować przy użyciu linijki i ołówka podaną figurę, jej oś symetrii, odcinek, zmierzyć jego długość oraz wykonać rysunek na sieci kwadratowej (kartka w kratkę), powiększony lub zmniejszony.

8. Wskazuje części ułamkowe podanej całości: pół, ćwierć, trzy czwarte, półtorej. Wie, ile minut ma kwadrans, pół i półtorej godziny. Odczytuje prawidłowo godziny na zegarze (w systemie 12 – i 24 – godzinnym).

9. Zna nazwy dni tygodnia i miesięcy. Wie, ile dni mają poszczególne miesiące oraz kiedy zaczynają się i kończą pory roku.

 

ODZNAKA 17 – „INFORMATYK”

INFORMATYK1. Potrafi bezpiecznie obsługiwać zestaw komputerowy, wie z jakich elementów się składa. Umie włączyć i wyłączyć komputer oraz uruchomić przeglądarkę internetową.

2. Zna funkcje wybranych klawiszy na klawiaturze, potrafi bezbłędnie zapisać podaną notatkę, korzystając z funkcji edytora tekstu. Stosuje pogrubienia, podkreślenia, zmienia kolor, rodzaj i rozmiar czcionki.

3. Korzysta z edytora tekstu i grafiki (np. Tux Paint, Paint), rysuje, wykonuje polecania kopiuj, wklej, wytnij, tworzy tabelę i listę numerowaną,  zapisuje pracę w utworzonym folderze.

4. Wie, jak właściwie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób chronić swoją prywatność, dbać o bezpieczeństwo i jak radzić sobie z cyberprzemocą w sieci. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji.

5. Zna bezpieczne strony internetowe zawierające gry i zabawy edukacyjne. Polecił je kolegom.

6. Stosuje się do ograniczeń dotyczących właściwego korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych. Nie korzysta z telefonu na terenie szkoły, wolny czas spędza na zabawie i rozmowach z kolegami.

7. Podczas odrabiania lekcji chętnie wykorzystuje we właściwy sposób zasoby Internetu, rozumie jednak czym jest plagiat, nielegalne kopiowanie oraz przedstawianie cudzej pracy jako własnej.

8. Odwiedził interaktywne muzeum (np. Centrum Nauki „Kopernik”, Centrum Pieniądza). Spędził tam czas na nauce i zabawie.

9. Przygotował prezentację multimedialną o swoich zainteresowaniach, zaprezentował ją kolegom.

 

ODZNAKA 18– „MAŁY APOSTOŁ”

MAŁY APOSTOŁ1.  Wie, kim był bł. Jerzy Popiełuszko, z jaką dzielnicą Warszawy był związany, odwiedził Jego grób, przygotował relację z tej wycieczki.

2. Przygotował plakat lub prezentację o życiu św. Jana Pawła II – papieża Polaka, zaprezentował ją kolegom na lekcji religii.

3. Zna swojego patrona lub innego świętego, zna fakty z jego życia, wie dlaczego warto go naśladować. Zna patrona swojego kościoła parafialnego, wie kim był.

4. Uczestniczy regularnie w niedzielnej mszy św., słucha uważnie Ewangelii, potrafi opowiedzieć jej treść.

5. Uczestniczył w 5 nabożeństwach (nabożeństwo różańcowe, roraty, majowe, Pierwszy Piątek Miesiąca), modlił się w wybranej przez siebie intencji.

6. Wie co to jest Triduum Paschalne i z jakimi wydarzeniami z życia Jezusa jest związane.

7. Opisał zwyczaje i tradycje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Objawieniem Pańskim i Świętem Wniebowzięcia NMP.

8. Przygotował pracę plastyczną poświęconą tematyce biblijnej.

9. Zna 3 pieśni religijne (np. kolędy), potrafi je zaśpiewać.

Skip to content