Opis sal lekcyjnych – edukacja wczesnoszkolna

Sale lekcyjne klas 1-3 znajdują się na parterze i pierwszym piętrze naszej szkoły. Ogólnie do dyspozycji uczniów jest 12 sal. Każda sala wyposażona jest w szereg pomocy edukacyjnych. Sprzęt meblowy dostosowany jest do potrzeb dzieci. Nasi uczniowie mogą w swoich szafkach pozostawiać podręczniki i przybory szkolne. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone zostały w tablice multimedialne lub rzutniki z białymi tablicami. Posiadamy również sprzęt komputerowy i audiowizualny (magnetofony, odtwarzacze DVD oraz telewizory). W ramach możliwości, każdego roku staramy się uzupełniać i wyposażać nasze sale lekcyjne w potrzebne pomoce i sprzęty edukacyjne.

 

Opis sal lekcyjnych – klasy 4 – 8

Uczniowie klas 4-8 mają obecnie do dyspozycji 9 pracowni

 • dwie pracownie języka polskiego,
 • pracownia języka angielskiego,
 • dwie pracownie matematyczne,
 • pracownia historyczna,
 • pracownia muzyczno – plastyczna,
 • pracownia przyrodnicza,
 • pracownia informatyczna.

 

Podczas zajęć w pracowniach nauczyciele i uczniowie, stosując aktywne metody pracy, korzystają z:

 • rzutników multimedialnych pozwalające na prezentacje i projekcje prac uczniowskich oraz korzystanie z programów komputerowych, które w atrakcyjny i ciekawy sposób pozwalają nauczycielom przekazywać wiedzę naszym uczniom,
 • laptopów (w sali komputerowej),
 • tablic multimedialnych (w sali komputerowej, matematycznej oraz
 • językowej),
 • telewizorów ze sprzętem DVD, magnetofonów,
 • planszy edukacyjnych,
 • kompletów map geograficznych oraz historycznych,
 • kolekcji minerałów, skał i skamieniałości,
 • biblioteczek z tematycznymi księgozbiorami.
Skip to content