Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła Podstawowa nr 267 organizuje rekrutację uzupełniającą do klasy I sportowej o profilu
– gimnastyka artystyczna (dziewczęta)
– gimnastyka sportowa (chłopcy)
Próby sprawnościowe odbędą się 26.08.2020 o godz.10.0

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązuje strój sportowy

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa