READ ON!

READ ON! A Class Library Project for Schools
W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole realizowany jest innowacyjny projekt wspierający czytelnictwo w języku angielskim wśród dzieci w wieku 10 – 13 lat.

Projekt rozpoczęłam przy współpracy z Radą Rodziców działającą przy SP 267. Realizuję go z grupą 42 uczniów z klas piątych i szóstych.

Projekt READ ON ma zasięg ogólnopolski. Organizatorem Projektu jest Oxford University Press. Ideą projektu jest zachęcenie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Uczniowie z klasy (grupy) przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce dostosowanej do podstawy programowej w klasach 4-6 oraz na odpowiednim poziomie językowym. Dzięki temu uczniowie czytają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i rozwijają kompetencje czytelnicze zgodnie ze swoim aktualnym poziomem znajomości języka.

Od kilku lat Projekt READ ON jest prowadzony przez Oxford University Press we Włoszech pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie. W Polsce jest prowadzony od 1 października 2016 roku prze Oxford University Press Polska Sp. z o. o.

Cele projektu:

• Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych w XXI wieku ( m.in. myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcenie dzieci do czytania i kształtowania nawyku czytania dla przyjemności.
• Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do działania poprzez promocje czytelnictwa.
• Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do indywidualnych możliwości każdego dziecka
• Wsparcie szkół w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictw

Korzyści dla szkoły:

• zmiana nastawienia uczniów do czytania i nauki języka angielskiego

• wparcie dla nauczyciela w osiągnięciu zamierzonych rezultatów pracy z uczniami

• włączenie w proces edukacyjny uczniów ze specjalnymi potrzebami

• poprawa osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności posługiwania się językiem
angielskim

• rozwój kompetencji językowych i czytelniczych leżących u podstawy sukcesów w szkole i w życiu zawodowym

mgr Ewa Obojska

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa