RADA RODZICÓW

Dziękujemy za zaangażowanie

Rada Rodziców SP 267

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca – A. Karina Brodowska
Wiceprzewodnicząca – Olga Wilińska
Sekretarz – Paweł Boguszewski
Skarbniczka – Monika Białkowska

Komisja rewizyjna: Marta Zawilińska, Grzegorz Baran

 

 

Przedstawiciele poszczególnych klas 

 

267rada@gmail.com

Profil Facebook - Rada Rodziców SP 267

Fundusz Rady Rodziców SP 267

Wpłaty składek na Fundusz Rady Rodziców:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 267
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa

Nr konta: 89 1240 6061 1111 0000 4739 3745

 

Wpłaty składek na świetlicę:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 267
ul. Braci Załuskich 1
01-773 Warszawa

Nr konta: 06 1240 5950 1111 0010 4751 4316

 

267rada@gmail.com

 

Uwaga!

Przy dokonywaniu wpłat, w rubryce „tytułem” prosimy o wpisanie imienia i nazwiska ucznia, klasy, a także jaki okres obejmuje wpłata.

Informujemy, iż składki na Radę Rodziców oraz świetlicę można wpłacić również w dniu zebrania/dnia otwartego w godz. 17.00-19.00 vis a vis sekretariatu.

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa