OMNIBUS

Mamy przyjemność przypomnieć, że Fundacja “Omnibus” działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych powstała 21 września 2009 roku dzięki pomysłowi i hojności jej założycielki. 

Program stypendialny „Omnibus” na rok szkolny 2019/2020 będzie  obejmował  uczniów  4-tych,  5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Mamy przekonanie, że właśnie od młodego wieku szkolnego warto dzieciom wpajać miłość do nauki, jednocześnie motywując je do aktywnego i twórczego zdobywania wiedzy ponadprogramowej, gdyż  jest to szczególny okres dla rozwoju zdolności intelektualnych. Środki finansowe, którymi dysponujemy na wyżej wspomniany program planujemy przeznaczyć dla uczniów  wyróżniającym się wysokimi ocenami i szerokimi zainteresowaniami poza programem szkolnym. 

Szkoła może zaproponować kandydata do stypendium, ale raczej to rodzice lub opiekunowie powinni wystąpić w jego imieniu, wystawiając Wniosek o stypendium.  W załączniku przesyłamy regulamin konkursu oraz listę niezbędnych dokumentów, które kandydaci powinni przesłać drogą mailową w plikach .pdf  lub .jpg na adres: info@fundacjaomnibus.pl 

Jeśli kandydat nie może przesłać dokumentów w w/w formatach, oczekujemy, że kopie dokumentów zostaną potwierdzone przez administrację szkoły i przesłane pocztą na adres: Warszawa 28,  ul.Obozowa 63/65

Skr. pocztowa  71. Będziemy wdzięczni za współpracę Dyrekcji w tej kwestii. 

Wniosek oraz regulamin konkursu są również do pobrania na naszej stronie http://www.fundacjaomnibus.pl., gdzie zamieszczamy również informacje o naszych stypendystach i wszelkich działaniach Fundacji.

Kandydaci powinni udokumentować osiągnięte wyniki, przesłać kopie dyplomów/wyróżnień/certyfikatów, przedstawić dokumenty określające sytuację finansową w rodzinie. 

Wnioski należy przesyłać do 20 lipca 2019 r. czyli  niezwłocznie po wystawieniu ocen w szkole.

Poprzez stypendium chcemy finansować wydatki związane z rozwojem ich zdolności i talentów.

  

Prosimy Dyrekcję szkoły o poświadczenie  ocen kandydatów na Wniosku  lub innych przedstawionych dokumentów.

Zarząd Fundacji „Omnibus”

                                                                      

Adres ewidencyjny:  ul. Sokołowska 9b/U30                                    

01-142 Warszawa

Adres korespondencyjny: Warszawa 28,  ul. Obozowa 63/65                                                                   

Skr. pocztowa  71                                

Wniosek_Program_stypendialny 2019-2020

Deklaracja uczestnictwa dziecka

Regulamin programu stypendialnego

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa