NALEŻYMY DO KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

logo_klubu_szkolKlub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Zawsze jednak przyświeca  ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.
W roku szkolnym świetlice postanowiły poszerzyć swoje działania i program, dlatego z chęcią podejmujemy to wyzwanie.
Zapraszamy do kolejnych relacji, które przedstawiać będą etapy pracy Klubu :)

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa