NABÓR: 19.04.2017

GODZ. 18:30

Nabór do klasy sportowej – piłka siatkowa

 KLASYSIATKARSKIEPLAKAT

Uwaga!

• Kandydaci do klasy 1 i 4 zdają egzamin z predyspozycji sprawnościowych w stroju sportowym.
• Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania sportu.
• Wymagana jest zgoda rodziców na udział dziecka w testach sprawnościowych.

 

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – piłka siatkowa KLASA 4
(opracowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej – luty 2016)

KONKURENCJE:
SKOK W DAL Z MIEJSCA
BIEG WAHADŁOWY 10×5 METRÓW.
RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU
RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ W PRZÓD ZNAD GŁOWY – 2 kg
OCENA ZWINNOŚCI: T- TEST

Bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu sprawnościowego:

we wtorki: 31.03 ; 7.04; 14.04

w godzinach 17:00-18:30
Egzamin: 19.04.2016 o godzinie 18:30; hala sportowa przy SP Nr 267 ul: Braci Załuskich 1, Warszawa

OPIS WYKONANIA PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – piłka siatkowa KLASA 1

BIEG NA 60 M
WYRZUT PIŁKI OBURĄCZ W GÓRĘ X10
RZUT PIŁKA OBURĄCZ ZNAD GŁOWY X5
ZASIĘG W WYSKOKU OBUNÓŻ Z ROZBIEGU
SKOK W DAL Z MIEJSCA

Zajęcia przygotowujące do egzaminu sprawnościowego:

w soboty w godzinach 10:00-11:00 płatne 20 zł.
Egzamin: 19.04.2016 o godzinie 17:00; hala sportowa przy SP Nr 267 ul: Braci Załuskich 1, Warszawa

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa