Konkurs plastyczny

kartkaPan Adam Buława – Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Rektor-Komendant – nadbryg. Pan Paweł Kępka – zapraszają dzieci i uczniów żoliborskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Dzielnicowym Konkursie Plastycznym na najładniejszą kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:
1. Prace powinny być wykonane maksymalnie w formacie A4 dowolną techniką plastyczną.
2. Praca musi być zgodna z tematyką konkursu.
3. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U z 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz praw publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie, prasie i innych mediach lokalnych.
5. Dostarczane prace powinny zawierać kartę zgłoszenia oraz oświadczenie rodziców.
6. Każda placówka do dnia 21 listopada 2016 r. wysyła na adres mailowy: oswiata@zoliborz.org.pl imiona i nazwiska uczestników konkursu.

Terminy:
1. 20 października 2016 r. – placówki ogłaszają konkurs na swoim terenie.
2. Do 21 listopada 2016 r. do godz. 16.00 – placówki przekazują 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz.
3. 23 listopada 2016 r. – wyłonienie laureatów konkursu przez Dzielnicową Komisję Konkursową.
4. 7 grudnia 2016 r. – uroczyste rozdanie nagród.

 

regulamin konkursu plastycznego 2016

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa