dyrekcja

mgr Mariola Pietroń - Ratyńska

Dyrektor SP 267

Nauczyciel dyplomowany

O mnie

Szanowni Państwo,

Kierowanie SP 267 to dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Realizuję  to zadanie z pasją i zaangażowaniem. Moje priorytety to: odkrywanie i rozwijanie talentów uczniów, tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji społeczności szkolnej,  praca nad dalszą modernizacją placówki, promocja szkoły w środowisku,  uczestniczenie w  aktywnościach sąsiedzkich Żoliborza, pielęgnowanie  wartości związanych z patriotyzmem i tożsamością narodową przy zachowaniu tolerancji i otwartości na inne kultury.

„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać”.

 

Zachęcam do kontaktu.

 

 Z wyrazami szacunku,

mgr Mariola Pietroń-Ratyńska

Dyrektor SP 267

___________________________________

Przyjmuje w każdy wtorek 13:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

___________________________________

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna i osobowości. Absolwentka Studium Podyplomowego na Uniwersytecie Warszawskim „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”. Ponadto kwalifikacje z zakresu: zarządzania, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki leczniczej, oligofrenopedagogiki, terapii integracji-sensorycznej (SI), coachingu.

PRIORYTETY

ROZWÓJ · 100%
KREATYWNOŚĆ · 85%
MODERNIZACJA · 78%
WSPÓŁPRACA · 90%
PASJE · 86%

mgr Magdalena Kaźmierczak

wicedyrektor SP267

Nauczyciel dyplomowany historii i społeczeństwa

mgr Małgorzata Gutowska

wicedyrektor SP 267

Nauczyciel dyplomowany Edukacja wczesnoszkolna

Zapraszamy do kontaktu

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Albert Eistein

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa