MISRZOWIE POLSKI

w Odysei Umysłu

Drużyna SP267 Misrzami Polski w Odysei Umysłu

odyseja_2Siedmioro najbardziej twórczych piątoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie: Regina Chojnowska, Paulina Czepczyńska, Julia Jóźwiak, Wiktoria Kowalska, Oliwia Kuczaba vel Kuciabińska, Bogna Tryc i Stanisław Wasilewski zdobyło Mistrzostwo Polski w 24. Ogólnopolskim Finale Międzynarodowego Konkursu Twórczego Rozwiązywania Problemów „Odyseja Umysłu”.
Odyseja Umysłu powstała w latach 70-tych w USA jako ogólnoświatowy program o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy. Odyseusze pod kierunkiem trenerek: nauczycielki Kamili Mańkowskiej i psycholog Doroty Ziółek przygotowywali się do konkursu od września 2014 roku. W ciągu kilku miesięcy trenowali twórcze myślenie i współpracę. Przygotowali rozwiązanie 5. problemu długoterminowego – przedstawienie pt. „Jak w starym kinie” i ćwiczyli zadania spontaniczne.
28 lutego 2015 roku, podczas eliminacji regionalnych w Warszawie drużyna uczniów klas 5 zajęła I miejsce w grupie zapewniając sobie udział w ogólnopolskim finale. W konkursie, który odbył się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, udział wzięło niemal 1000 osób. Drużyna Odyseuszy SP 267, jako jedyna publiczna szkoła podstawowa z Warszawy, zdobyła Mistrzowo Polski i będzie reprezentować nasz kraj w ogólnoświatowym finale, który pod koniec maja odbędzie się na Uniwersytecie Michigan.

Jesteśmy dumni z ogromnego sukcesu żoliborskich uczniów i życzymy sukcesów w Stanach Zjednoczonych!

_____________________________________________________________________________________________________________

 

O CO CHODZI W ODYSEI UMYSŁU

 

eou_15.jpgOdyseja Umysłu powstała w latach 70-tych w USA jako ogólnoświatowy program o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy.
Max 7 – osobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują muzykę, czy też projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne.
Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych dzieci oraz ich umiejętności współpracy w grupie. Każdego roku zwycięskie zespoły uzyskują prawo reprezentowania swojego kraju na Światowych Finałach w USA, gdzie patronem zadań technicznych jest Agencja Kosmiczna NASA.

Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs twórczego myślenia. Za cel stawia sobie rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy człowiek. Inspiruje rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, zachęcając do rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na bardzo wiele sposobów. Twórcze rozwiązywanie problemów to metoda nauczania zorientowana zarówno na proces, jak i na rezultat. Uczestnicy programu samodzielnie analizują zadanie i definiują jego sedno, wymyślają potencjalne możliwości, a następnie decydują o tym, jak połączyć w skuteczne rozwiązania to, co w ich pomysłach najlepsze. Trening czyni mistrza – im większej ilości problemów stawi się czoła, tym łatwiej jest twórcze i skuteczne pomysły generować „na zawołanie”.

„Słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem” – mówi chińskie powiedzenie. Odyseja Umysłu stawia przed uczestnikami wymóg samodzielnego tworzenia rozwiązań, bez podpowiedzi i ingerencji ze strony trenera czy innych osób. Samodzielna praca rozbudza odpowiedzialność za własne pomysły i proponowane rozwiązania, a także wzmacnia poczucie dumy z tego, co samemu się tworzy. Doświadczenie jest najskuteczniejszym nauczycielem: wnioski wyciągane z własnych sukcesów i porażek tworzą czytelne i nie oderwane od rzeczywistości konotacje, co jest najlepszą gwarancją na stałe ulepszanie procesu i efektów pracy dzieci.

 

Czego uczy ten program:
• Myślenia rozbieżnego czyli szukania wielu rozwiązań jednego problemu
• Niezależności w myśleniu i działaniu • Autoprezentacji i wystąpień publicznych
• Tolerancji dla odmiennych pomysłów i osobowości
• Identyfikacji sedna zadania
• Perspektywicznego planowania i zarządzania czasem
• Łączenia i praktycznego stosowania wiedzy z wielu dziedzin
• Skutecznej komunikacji międzyludzkiej
• Podejmowania ryzyka badawczego i podejmowania decyzji
• Konsekwencji w dążeniu do celu
• Eksperymentowania i przepracowywania rozwiązań

Dzieci i młodzież uczestnicząc w programie uczą się kreatywnego i krytycznego myślenia. Odyseusze pracują w drużynach. Razem analizują zadania, szukają różnych strategii poradzenia sobie z problemem. Wspólnie decydują jak połączyć w jedno skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze.

Uczestnicy stają się bardziej otwarci, odważni i pełni inicjatywy. Rozwijają wiele kluczowych kompetencji intelektualnych i społecznych, m.in. umiejętność aktywnego uczenia się, improwizacji i pracy warunkach niedoboru środków i czasu, efektywnego komunikowania się oraz autoprezentacji.

 

Jak to wygląda w praktyce?
Odyseusze pracują w drużynach liczących od 5 do 7 osób, reprezentujących macierzyste szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze. Każdy zespół pracuje pod kierunkiem jednego lub kilku trenerów. Drużyna wybiera jeden z Problemów długoterminowych przygotowanych na dany rok szkolny. Następnie, przez kilka miesięcy grupa wymyśla i tworzy jego rozwiązanie, które wiosną zaprezentuje w formie 8-minutowej inscenizacji.

Drużyna trenuje także problemy Spontaniczne – ich rozwiązania zespół tworzy w przeciągu kilku minut od chwili poznania zadania. To wyjątkowy test kreatywnego myślenia i pracy zespołowej.

 

Rola trenera
Uczniowie pracują razem jako drużyna. Trener uczy ich, jak generować pomysły, ale nie podsuwa i nie narzuca grupie gotowych rozwiązań. Szkolenie trenerskie link do 4.b.i. oraz lektura materiałów Odysei Umysłu zapewni zestaw podstawowych narzędzi do twórczej pracy z grupą – reszta to praktyka, praktyka i… praktyka!

Zadania dobrego trenera to w zasadniczej części inspirowanie aktywności poznawczej grupy, integrowanie zespołu i zapobieganie konfliktom oraz nadzór organizacyjny i merytoryczny nad pracą drużyny. Ale trenowanie drużyny Odysei Umysłu to przede wszystkim.

 

Co roku pięć kategorii
Problemy długoterminowe pozwalają wykazać się osobom o różnorodnych talentach i zainteresowaniach. Choć są inne każdego roku, to ich generalnych 5 kategorii pozostaje niezmienne.
1. Problem mechaniczny
2. Problem techniczno-teatralny
3. Problem klasyczny
4. Problem konstrukcyjny
5. Problem teatralny

 

„Spontany”

 

Zadania Spontaniczne czyli „Spontany” – jak często nazywają je Odyseusze – mają na celu nauczyć „myśleć na zamówienie”. Są ważną częścią konkursów i niezwykłym narzędziem dydaktycznym. Drużyna otrzymuje problem, który musi rozwiązać zespołowo „tu i teraz”. Zadania Spontaniczne rozwijają m.in. doświadczenia działania w warunkach niedoboru czasu, środków i informacji, umiejętność improwizacji i podziału ról i zadań, uczą oceniać podejmowane ryzyko i wyciągać wnioski z popełnionych błędów.
Obojętne, czy zadanie polega na ułożeniu pomysłowej opowieści na podstawie kilku przypadkowych obrazków, czy na zbudowaniu mostu miedzy stołami przy użyciu słomek i wykałaczek: dewiza problemów Spontanicznych brzmi: „Spodziewaj się niespodziewanego!”

 

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa