Druki szkolne

legitymacje, świadectwa, karty rowerowe...

Druki szkolne

logo-single2

 Statut

 

 

 

 Podanie o przyjęcie do szkoły

 

Procedura wydawania druków szkolnych

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

 

Upoważnienie do odbioru duplikatu świadectwa

 

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 

Plan dydaktyczny klas 4-8 2021/2022

 

Program wychowawczo-profilaktyczny klas 0-3 2021/2022

 

Program wychowawczo-profilaktyczny klas 4-8 2020/2021

 

Karta Ucznia – Warszawskiego Transportu Publicznego
Link do logowania dla uczniów naszej szkoły

Karta Ucznia Instrukcja -Pierwsza Karta

Karta Ucznia Instrukcja -Przedłużenie

 

 

NOWE!  Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów za osiągnięcia sportowe

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I-III:

 

Klasa I
Klasa II
Klasa III

 

Język angielski – klasa I
Język angielski – klasa II
Język angielski – klasa III

 

 

Etyka – klasa I
Etyka – klasa II
Etyka – klasa III

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VIII:

 

Język polski – klasa VIII
Język polski – klasa VII
Język polski – klasa VI
Język polski – klasa V
Język polski – klasa IV 

 

Historia – klasa VIII
Historia – klasa VII
Historia – klasa VI
Historia – klasa V
Historia – klasa IV

 

WOS – klasa VIII

 

Język angielski – klasa IV
Język angielski – klasa V
Język angielski – klasa VI
Język angielski – klasy VII
Język angielski – klasy VIII

 

Język francuski – klasy VII-VIII dwujęzyczne

 

Matematyka – klasa IV
Matematyka – klasa V
Matematyka – klasa VI
Matematyka – klasa VII
Matematyka – klasa VIII

 

Geografia – klasa VIII
Geografia – klasa VII
Geografia – klasa VI
Geografia – klasa V 

 

Przyroda – klasa IV

 

Biologia – klasa VIII
Biologia – klasa VII
Biologia – klasa VI
Biologia – klasa V

 

Fizyka – klasa VIII
Fizyka – klasa VII

 

Chemia – klasa VIII 
Chemia – klasa VII

 

Muzyka – klasy IV-VII

 

Plastyka – klasy IV-VII

 

Technika – klasy IV
Technika – klasy V
Technika – klasy VI

 

Wychowanie fizyczne – klasa IV
Wychowanie fizyczne – klasa V-VI
Wychowanie fizyczne – klasa VII-VIII

 

Wychowanie do życia w rodzinie – klasy V-VI

 

Informatyka – klasa IV
Informatyka – klasa V
Informatyka – klasa VI
Informatyka – klasa VII
Informatyka – klasa VIII 

 

Religia – klasa I
Religia – klasa II
Religia – klasa III
Religia – klasa IV
Religia – klasa V
Religia – klasa VI
Religia – klasa VII
Religia – klasa VIII

 

Etyka – klasa IV
Etyka – klasa V
Etyka – klasa VI
Etyka – klasa VII
Etyka – klasa VIII

Wyświetl wg kategorii

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa